Trống đồng Ngọc Lũ - Hồn Trống Việt

Dịch Trống là một hệ thống, bao gồm các Đồ hình, Qui luật, Phương pháp và ý nghĩa của chúng. Dịch Trống là nội dung của Thuyết Âm Dương Ngũ Hành (ADNH), một trong những Triết thuyết cổ xưa nhất của nhân loại.

Dịch Trống đã tồn tại song song cùng KD, một trong 5 kinh điển của Trung Quốc, ít nhất từ hơn 2000 năm trước nhưng gần như không ai biết vì mãi đến năm 1893 Trống mới được phát hiện.

So với Kinh dịch, Dịch Trống giống mà khác. Có hai đồ hình giống nhau nếu đặt riêng, cụ thể là Hà đồ của KD giống Hà thư của Dịch Trống & TTBQ giống BQLĐ. Tuy nhiên, khi kết hợp với một hay nhiều yếu tố khác, ví dụ như Âm Dương của các Quái hay/và số cung, giữa Dịch Trống & Kinh Dịch không còn đồ hình nào giống nhau hoàn toàn

Hình 1: Chuyển động Thái Cực hay Hệ thống các Đồ hình của Dịch Trống

Dịch Trống có 3 đặc điểm nổi bật là nguyên bản, toàn diện và nhất quán.

Nguyên bản là đặc tính dễ nhận thấy nhất. Mặc dù được hoàn thành vào khoảng những năm 900 TCN đến 200 SCN, Trống chỉ được phát hiện vào năm 1893, sau hàng ngàn năm bị vùi sâu dưới lòng đất. Hiện nay, Trống được trưng bày tại Bảo Tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội1Nguồn: Bảo Tàng Lịch sử Quốc gia.

Tính Nhất quán được thể hiện qua các mối liên hệ và phụ thuộc giữa các qui luật, đồ hình, ý nghĩa của chúng, và tư tưởng của thuyết Âm Dương Ngũ Hành.

Dịch Trống là Toàn diện. Hệ thống các đồ hình của Trống có cả 3 hình đồ về 3 phần & tác động của Tam Tài, đó là Thiên, Địa & Nhân hay Trời, Đất & Người. Bát Quái Tài Nhân của Dịch Trống là con đường, phương pháp & mục đích hay chương trình hành động để đạt Thái Hòa, tư tưởng cốt lõi của thuyết Âm Dương Ngũ Hành, thường được gọi là Nhất nguyên Lưỡng cực, tức là điều hòa, quân bình và thống nhất Âm Dương, đại diện cho mọi đối kháng, mâu thuẫn nhưng nếu được hóa giải sẽ trở thành tương hỗ, tương đồng, chuyển hóa và bổ trợ cho nhau.

Trước khi đọc các bài viết, chúng ta cần ghi nhận một số điểm sau:

Hình 2: Hình ảnh trên Mặt Trống đồng Ngọc Lũ

Trống là tác phẩm nghệ thuật nên những gì nhìn thấy chỉ là phần nổi để khơi gợi lên những điều sâu xa hơn ẩn chứa giữa những hình ảnh & biểu tượng.

Đồng thời, Trống là Dịch Trống đã được mã hóa. Khi Trống được hoàn thành, Hà đồ, Bát Quái, 64 Trùng quái đã được biết đến từ hàng ngàn năm trước đó. Vì thế, với mặt trống hình tròn có đường kính 79,3 cm, không nhất thiết phải trình bày những gì đã biết trừ khi nó liên quan đến các kiến thức bí truyền cần mã hóa.

Ngoài ra, sẽ là thiếu thẩm mỹ và không thể gọi là mã hóa khi thể hiện toàn bộ, dù chỉ một đồ hình quan trọng nhưng chưa được biết đến.

Đạo Dịch là vô cùng vô tận, càng hiểu càng thấy cái biết của mình thật nhỏ bé. Mong rằng, những khám phá mới sẽ đóng góp vào nỗ lực chung để tìm thấy và ngộ ra những bí ẩn huyền diệu khác của Dịch Trống và nền tảng của nó là Thuyết Âm Dương Ngũ Hành.

Hãy chia sẻ

Không thể copy

You cannot copy